Slovník pojmů

Stránky o tvorbě webů se hemží pro Vás neznámými pojmy? Chcete se lépe orientovat a vědět jaké služby si kupujete? Snad Vám napomůže náš slovník pojmů. V pravém sloupci si můžete vybrat z abecedně seřazených pojmů.

CSS – kaskádové styly

Kaskádové styly neboli CSS jsou určeny k oddělení grafické podoby www stránek od informačního obsahu. Toto oddělení grafiky od obsahu má své důvody. (více informací »)

Doména, doménové jméno, subdoména

Doména a doménové jméno je stejný termín pro označení www adresy Vašich stránek. Doména českého vyhledávače Seznam je seznam.cz. Jedná se o doménu druhého řádu.

  • Doména prvního řádu představuje koncovku – cz, com, eu, org, de, jp a další;
  • Doména druhého řádu je vlastně název www stránek – tedy cokoliv mezi www a cz (bavíme-li se o českých doménách, přičemž www není podmínkou);
  • Doména třetího řádu nebo také subdoména je další podskupina www stránek. Může představovat například kategorie – zbozi.example.cz, sluzby.example.cz.
Úroveň domény

HTML, XHTML

HTML a XHTML jsou anglické zkratky, které v češtině znamenají značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů v prostředí WWW.

Indexovací roboti

Pod pojmem indexovací robot si nepředstavujte žádného mechanického tvora. Jedná se o program, který používají vyhledávače ke shromažďování, ukládání a indexaci www stránek a dat. Informace, které si takto uloží poté využívají při uživatelském vyhledávání.

A jak indexovací robot pracuje? Robot se pohybuje po internetu pouze přes hypertextové odkazy na stránkách. Jakmile se dostane na Váš web, začne jej načítat a ukládat do paměti. Když narazí na odkaz, podívá se dále. A takhle pokračuje tak dlouho dokud se „nenasytí” nebo neposbírá všechny data z Vašich www stránek.

Indexovací robot si neprohlíží www stránky stejně jako Vy, ale pouze v textovém režimu (podobně jako si je prohlíží slepí uživatelé). Nevidí tedy barvy, grafiku, obrázky, nemá příliš rád JavaScript ani Flash. Nejdůležitější částí stránky je tedy čistý text. Ten by měl být správně sémanticky rozdělen (odstavce, nadpisy, zvýraznění textu, apod.). Když nabídneme roboti web správně přístupný a použitelný, tím později se nasytí a lépe zaindexuje celý Váš web.

PageRank, S-rank, Jyxo-rank

PageRank, S-rak, Jyxo-rank nebo jakýkoliv další „rank” je ukazatel kvality webových stránek podle jeho provozovatele. PageRank používá jako jednu z mnoha veličin pro vyhledávání Google, Seznam má svůj S-rank atd.

Termín „ukazatel kvality stránky” je velice problematický a na internetu najdete hodně diskuzí na toto téma, ale jako jakýsi ukazatel se používat dá.

Jednotlivé ranky můžete sledovat v lištách v internetovém prohlížeči. Ty nejznámější si můžete stáhnout zde: PageRank, S-Rank.

PPC reklama

PPC reklama je zkratka Pay-Per-Click, přeloženo „Plať za kliknutí”. Je to ideální reklamní nástroj na podporu prodeje, zvýšení návštěvnosti. Svou inzerci platíte pouze za přivedené návštěvníky na web, ne za zobrazení (jak tomu bývá často u bannerů). Tato reklama je velice dobře měřitelná (úspěšnost inzerátu, poměr zobrazení/kliknutí, poměr výdajů na výnosy, ad.). Nejznámější reklamní PPC systémy jsou AdWords od Google, Sklik od Seznam.cz a AdFox od Centrum.cz.

Přístupnost www stránek

Přístupný web je web, který uživatelům neklade při jeho prohlížení žádné překážky. Neomezuje tak uživatelé s různým softwarovým vybavením (různé internetové prohlížeče), hardwarovým vybavením (prohlížení na počítači, mobilu, PDA) ani handicapované uživatelé, kteří používají například hlasové čtečky nebo používají zvětšené písmo. (více informací »)

Registrátor domény

Registrátor domény je subjekt oprávněný přistupovat definovaným způsobem k Centrálnímu registru a zadávat požadavky změn záznamů vedených v Centrálním registru. U každého Doménového jména je evidován v jednom okamžiku právě jeden Registrátor. Seznam Registrátorů je k dispozici u sdružení CZ.NIC. Jakoukoliv změnu v Centrálním registru může Držitel provést pouze prostřednictvím Registrátora. (informace čerpány z webu CZ.NIC)

Sémantika

Čistě „vědecky” je sémantika nauka o významu jednotlivých slov, předpon, přípon, koncovek a jiných znaků.

V našem „webovém” smyslu znamená sémantika správné definování jednotlivých částí textu. Ještě konkrétněji to znamená, že bychom měli správně rozlišovat nadpisy, odstavce textu, citace, zvýraznění textu tučným písmem nebo kurzívou a jejich pořadí (nadpis druhé úrovně by neměl být nad nadpisem první úrovně, apod.).

SEO – Search Engine Optimization

SEO je anglická zkratka, která se v češtině překládá nejčastěji jako optimalizace pro vyhledávače. Jako celek jsou to techniky a postupy, které mají optimalizovat www stránky a výsledkem této optimalizace je lepší umístění ve vyhledávačích jako je například Seznam.cz nebo Google. V důsledku toho také vyšší návštěvnost webových stránek a jejich profitabilita.

Validní kód

Platí to ve všech profesích a službách. Práce jde dělat kvalitně nebo nekvalitně. U tvorby webových stránek je to stejné. Pokud jsou www stránky validní, znamená to, že jsou napsány dobře (podle pravidel sémantiky, HTML jazyka, norem). U svých stránek byste měli požadovat validitu jak HTML dokumentů, tak CSS stylů.

Webdesign

Jak už název napovídá, jedná se o sloučení dvou slov - web a design. Webdesign je tedy jakýsi souhrn činností při tvorbě webových stránek, ať už se jedná o návrh grafického layoutu, nakódování XHTML/CSS šablon až po optimalizaci (SEO). Termínu webdesign v češtině patrně nejvíce odpovídá slovní spojení „tvorba www stránek” nebo „tvorba webových stránek”.

Webhosting, hosting

Po zhotovení nových www stránek je potřeba je vystavit na internetu. Pokud nevlastníte server, nejjednodušším a nejčastějším řešením je využít služeb webhostingových společností. Z webhostingových společností je potřeba vybírat. Ať už kvůli programům, které nabízejí a jejich cenám, tak kvůli poskytovaným službám, které zajistí využití plného potenciálu Vašich webových stránek.